Prague Panel Housing Estates exhibition
2012
The visual identity of the exhibition about history of Prague Panel Housing Estates. Cooperation with a1architects. Visitor is a part of the exhibition. He walks around the blocks of flats. Windows of the panels are showing photos of the realisations. Through some of the window is possible to see big plans of the Panel Housing Estates. Panels have a komix stickers on with verdict of some architects. This form is inspirated by street art and graffiti. Vizuální styl výstavy o historii pražských panelových sídlišť. Spolupráce s architekty a1architects, kteří se postarali o architektonické řešení. Návštěvník prochází výstavou jako sídlištěm, v oknech panelů jsou vystaveny exponáty - fotografie a uvnitř panelů plány sídlišť. Výstava je oživena samolepkami s výroky architektů. Jejich komixové zpracování a umístění na panelech vychází ze street artu a graffiti.