aero cinema
2011
Poster and the invitation for reopening of famous Prague cinema Aero. Text was written on the new wall in the bar. Plakát a pozvánka k znovuotevření slavného pražského kina Aero. Text byl napsán na nové stěny baru.