pictograms for phone navigation
2006 concept
Pictograms for phone navigation and concept of the new phone in the shape of card.Piktogramy pro navigaci v mobilním telefonu a koncept nového telefonu v podobě karty.