Pavel Janak exhibition
2009
With a1architects we won a competition for architectural design and visual style of the exhibition architect Pavel Janak. For now, logo and brochure for the exhibition to be held in Brno House of Art in 2011. The project is being prepared.
S a1architects jsme vyhráli soutěž o architektonické řešení a vizuální styl výstavy architekta Pavla Janáka. Prozatím logotyp a brožura k výstavě, která se uskuteční v Domě umění města Brna v roce 2011. Projekt se připravuje.