Josef Kořenek Winery
2010-11 diploma project
Visual identity of Josef Korenek family Winery. Design of the labels, the shape of bottles, wine catalog and packaging design. The entire design is based on the nature, The main logo (character K) comes from the shape of the grapevine and it is designed in three phases of the grapevine growing process. Every K has own place in the presentation - for wines with special attributes, quality and barrel. Part of the proposal is a new solution of the wine packaging design made from the clay, which is the carrier of nutrients for growth of the vine.
Zpracování celkové vizuální podoby rodinného vinařství Josefa Kořenka. Návrh etikety, tvaru láhve, katalogu vín a obalového designu. Celý návrh vychází z přírody, znak K vychází z podoby vinné révy a je určen ve třech fázích podle jejího vývoje. Každé K má tak v celé prezentaci své jasné určení - pro vína přívlastková, jakostní a sudová. Součástí návrhu je i nové řešení obalového designu vína z hlíny, která je základním nositelem živin pro růst vinné révy.