The exhibition Czech Painting The 90's Generation
2011
Visual identity of The exhibition Czech Painting The 90's Generation for The House of Art in Brno. Cover of the catalogue contents all paintings shown in the exhibition. They are resized from their real size. All the reproductions in the catalogue are scaled from their real size too. The scale was taken from the biggest painting and it is possible to compare sizes by the bookmark with ruler. It is to get one could imagine the actual size of images, some of the paintings reach up to 4 meters. Each catalogue have inside one two sided poster. Vizuální styl výstavy ČEská malba generace 90.let pro Dům umění V Brně. Obálka katalogu znázorňuje všechny obrazy, které byly vidět na výstavě. Všechny reprodukce na obálce i uvnitř katalogu jsou zmenšeny podle jednotného měřítka a odpovídají tak své skutečné velikosti. K poměru velikostí obrazů slouží záložka v podobě pravítka. Chtěla jsem, aby si člověk dokázal představit skutečnou velikost obrazů, některé dosahují velikosti až 4 metrů. Každý katalog obsahuje vždy jeden jiný oboustranný plakát.