designhelp
2008, 2010, 2011
Corporate identity for charity project for Doc. Jiri Janele Foundation (helps patients with blood diseases). Charity was held at Designblok 08 (Prague design week 08), Designblok 10 and Designblok 11 where had been sold design products like earrings,
bracelets and other made from safe hospital waste. All products were designed by the creative group: Lenka Křemenová, David Maštálka, Marta Maštálková, Petra Kasová and others, photography 2008 by Petra Malá and for 2010 by Jana Šprinclová. More information about project at www.designhelp.cz. Vizuální styl projektu na podporu Nadačního fondu Doc.Jiřího Janele pro nemocné s krevními chorobami. Podpora v rámci Designbloku 08 a Designbloku 2010 byla realizována formou finanční sbírky z prodeje designové řady šperků, které byly vyrobeny z bezpečného odpadu oddělení Klinické hematologie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady kreativí skupinou: Lenka Křemenová, David Maštálka, Marta Maštálková, Petra Kasová a další, fotografie pro rok 2008: Petra Malá, pro rok 2010: Jana Šprinclová. Více informací o projektu na www.designhelp.cz